Voditeljstvo je ne-strokovna stroka, ki se jo mora vsakdo naučiti, da bi lahko dosegal dolgotrajne rezultate.

Učni programi

 

Dostopajte do naših spletnih programov, s katerimi učite sebe in vaše zaposlene.

Knjige

 

Naročite knjige za razvoj ljudi, timov in organizacij v tiskani ali digitalni obliki.

Orodja & testi

 

Opravite teste in uporabite orodja za merjenje in izboljševanje svojih spretnosti.

Postanite boljši v upravljanju sebe in drugih.

Voditeljstvo je nestrokovna stroka, ki bi se jo moral učiti vsakdo. Pogosto temu ni tako, saj v podjetju napredujejo ljudje z najboljši strokovnimi, in ne vodstvenimi spretnostmi. Voditeljskih spretnosti se mora naučiti in jih privzeti vsak v podjetju.

Gre za odločanje o tem, kam vsi želijo priti, kako doseči zastavljene cilje ter o tem, kako se sporazumevati, da bi se med seboj razumeli in delali po najboljših močeh.

To je področje, s katerim morajo podjetja delati in veliko podjetij ga ne jemlje resno.

Odlična podjetja navdihujejo vse zaposlene, da so aktivno vključeni v doseganje odličnosti podjetja. Ustvarijo kulturo Employeeship, ki jo označujejo predanost, odgovornost, lojalnost in pozitivna energija vseh zaposlenih. 

Zaposleni izvajajo vedenja produktivnosti, odnosov in kakovosti ter izvajajo odlično menedžersko vednje.

 

Podjetja z odličnim vodnjem izvajajo menedžerski proces  na vseh ravneh podjetja, v vsakem timu in pri vseh nalogah.

 
 

Šola praktičnega vodenja

Šola praktičnega vodenja je najcelovitejši praktični program razvoja menedžerskih kompetenc v Sloveniji. Namenjena je menedžerjem, vodjem skupin, posameznikom in tistim, ki želijo pridobiti ustrezna znanja in veščine obvladovanja najzahtevnejših poslovnih situacij. S praktičnimi modeli Splošne poslovne odličnosti boste v svojih organizacijah vzpostavili sistem za doseganje dolgoročnih odličnih rezultatov na področju produktivnosti, odnosov, kakovosti in vodenja.

Program izvajamo po licenci priznane svetovalne družbe Claus Møller Consulting.

Menedžerski proces

Menedžment je proces, premik iz ene situacije v drugo želeno situacijo na sprejemljiv način. Je ciljno usmerjena dejavnost in je vedno povezana z vrsto sprememb. Sprememba je v rezultatu, tehnologiji ali številnih drugih rečeh. Spoznajte, kdaj menedžerski proces v podjetju deluje in kdaj ne.

Postavljanje in doseganje ciljev

Postavljanje ciljev in njihovo doseganje sta osnova menedžmenta in osnova za vse vrste dosežkov. Življenje brez ciljev je življenje brez pomena. V organizaciji vzpostavite ciljno vedenje na vseh ravneh in dosezite skupno razumevanje o tem, kam želite skupaj - vzpostavite idejo o vašem želenem stanju v prihodnosti.

Poslovno odločanje

Poslovno odločanje je tesno povezano z reševanjem problemov v organizaciji. To je tisto, kar naredi razliko med uspešnim in neuspešnim menedžerjem. Spoznajte pristope k reševanju problemov in poiščite načine navdihovanja vseh zaposlenih za odločanje in predlaganje rešitev.

Učinkovito sporazumevanje

Namen sporazumevanja je, da organizacija ustvari isto sliko za vse, da vedo, kako sami segajo v celoto in kako sami uravnavajo smer aktivnosti z drugimi. Brez ustreznega sporazumevanja vseh, ki morajo sodelovati, je nemogoče doseči dobre odnose, ustrezno kakovost ali biti produktiven pri ustvarjanju rezultatov. Spoznajte in ustvarite vrsto tehnik in pravil, s katerimi boste izboljšali sporazumevanje med člani skupine in skupinami ter sporazumevanje naredili usklajeno in jasno.

Employeeship

Employeeship je poseben način vodenja podjetja. Temelji na strinjanju, da so zaposleni najvrednejši vir v organizaciji – ne le na papirju, ampak v resnici. V ospredju so odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija. Employeeship daje odgovore na vprašanje, kako naj menedžerji in zaposleni skupaj vodijo podjetje, da se v podjetju ustvari zaupanje.

Praktično vodenje s Clausom Møllerjem

Claus Møller je razvil svoj strnjen program za direktorje in vodje, ki hočejo konkretna navodila in orodja za ugotavljanje in razvijanje svojega vodstvenega potenciala in navdihovanje drugih, da delajo po najboljših močeh.

Program zagotavlja praktično znanje, tehnike in vpoglede, ki jih zahteva izvajanje vodenja v praksi. Udeležencem pomaga neposredno implementirati in vključiti v vsakdanje življenje vse, česar se naučijo. Udeleženci v jedrnatem programu dobijo vpogled v številne praktične spretnosti vodenja, ki bi običajno zahtevali nekaj let časa za obvladanje.

Program poteka v sproščenem in navdušujočem okolju francoske Provanse.

Upravljanje neopredmetenih sredstev

Navadno se timi zavedajo opredmetenih sredstev, ki jih uporabljajo. Le malokdaj pa se zavedajo neprecenljive vrednosti neopredmetenih sredstev, ki njihov tim povezujejo in sestavljajo. Dobili boste odgovor na vprašanje:" Kaj ima podjetje vrednega, kar ni vključeno v bilanco stanja?"

1 / 1

Please reload