Izpilite spretnosti menedžmenta.

Šola praktičnega vodenja je osredotočena na resnični svet, kjer ne gre vse kot v literaturi!

Koristi za podjetje:

 • Pridobili boste model za razvoj poslovne odličnosti v vsaki stroki, kulturi in panogi.

 • Pridobili boste model odličnega vodenja in menedžerskega vedenja vodij na vseh ravneh podjetja.

 • Izvedeli boste, katera ključna področja so pomembna za napredovanje vašega podjetja v konkurenčnosti.

 • Oblikovali boste zahteve do zaposlenih, ki jih imajo odlična podjetja.

 • Pridobili boste principe za vodenje podjetja s sodelovanjem vseh zaposlenih.

 • Dobili boste model vrednot organizacijske kulture Employeeship, ki temelji na odgovornosti, lojalnosti, iniciativnosti in pozitivni energiji vseh zaposlenih.

 • Spoznali boste pravila za ustvarjanje in vzdrževanje odličnih odnosov z vsemi deležniki.

 • Seznanili se boste z uporabo čustveno inteligentnega vodenja za razvijanje odnosov z notranjimi in zunanjimi deležniki.

 • Spoznali se boste s procesom človeške kakovosti, principi osebne kakovosti v oddelkih podjetja ter osebnim razvojem zaposlenih.

 • Spoznali boste orodja za zagotavljanje kakovosti ljudi in odpravljanje napak v procesih, ki so posledice človeškega dejavnika.

Osebne koristi udeležbe:

 

 • Dobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, kar bi običajno trajalo leta pridobivanja izkušenj.

 • Spoznali boste koncepte, ki so povezani z uspešnim delovanjem podjetja, vašo kariero in vašim osebnim življenjem.

 • Dobili napotke, kaj morate kot vodja narediti, da ustvarite delovno okolje z zaupanjem, odprtostjo, ponosom, predanostjo, odgovornostjo in iniciativnostjo zaposlenih.

 • Naučili se boste, kako uresničiti principe praktičnega vodenja doseganje rezultatov z optimalno uporabo virov in uspešnim komuniciranjem v podjetju.

 • Znali boste privabiti zaposlene, jih usmeriti v uresničevanje sprememb in jih razvijati v zaposlene, ki znajo in hočejo delati po najboljših močeh.

 • Probleme boste znali spremenili v priložnosti.

 • Sprejemali boste odločitve, ki si jih prej niste upali.

 • Izboljšali boste svojo osebno kakovost in raven kakovosti oddelkov in organizacije.

 • Naučili se boste, kako graditi in ohranjati dobre odnose v timu, s strankami in drugimi deležniki.

 • Spoznali principe utrjevanja lojalnosti vaši blagovni znamki.

Šola praktičnega vodenja je namenjena managerjem, vodjem skupin, ključnim zaposlenim za razvoj in tistim, ki želite pridobiti ustrezna znanja in veščine za obvladovanje najzahtevnejših poslovnih situacij. S praktičnimi modeli Splošne poslovne odličnosti, ki so preizkušene v številnih podjetjih, vseh velikosti in kultur, od ustanovitve, razvoja trgov in združevanja, boste v svojih organizacijah vzpostavili sistem za doseganje dolgoročnih odličnih rezultatov na področju produktivnosti, odnosov, kakovosti in vodenja.
Celoten program prinaša celovit sklop vsebin, ki so v poslovni organizaciji potrebne za doseganje odličnih dolgoročnih rezultatov na splošnih področjih, poleg strokovnega dela vsakega podjetja. Pridobili boste principe, modele, koncepte in pravila za vodenje timov, ki jih izvajajo v najbojših podjetjih in jih povežejo z:
 • merjenjem in razvijanjem kulture zavzetosti in predanosti,
 • analitiko in podatki na človeškem delu organizacije
 • načinom spremljanja in ocenjevanja zaposlenih
​​Udeležba v Šoli praktičnega vodenja prinaša energijo in veliko navdiha, kako izboljšati delovanje oddelkov, podjetja in posameznika, da se razvijajo v sodobni organizaciji.
Program izvajamo po licenci priznane svetovalne družbe Claus Møller Consulting.

Program je odlična platforma za razvoj vodstvenih zmožnosti in razumevanje mehkih strani vodenja. Dobil sem odličen vpogled v svoje kompetence in s pomočjo seminarja pridobil orodja za njihov razvoj.

Marko, Lek farmacevtska družba d.d.

Program priporočam, ker so »sestavine« uspešnega podjetja predstavljene enostavno in življenjsko, pripravljene za takojšnjo uporabo.

Mateja, Erste Group Immorent d.o.o.

Najboljše izobraževanje do sedaj, ker sem dobil odgovore na vsa moja vprašanja in smernice, kako izboljšati osebno organizacijo, produktivnost in komunikacijo, ter kako prenesti te vrednote na tim in organizacijo. Všeč  mi je bil praktičen in ne preveč akademski pristop in predvsem to, da sem se s programom takoj poistovetil. Veselim se nadaljnjih aktivnosti in vodenje do uspešne organizacije Solvera Lynx.

Klemen, Solvera Lynx d.o.o.

Seminar je izredno efektiven, saj na strnjen način osvetli in razloži področja, ki so ključna za uspešnost organizacije in osebnega razumevanja. V 6-ih dneh dobiš popolnoma nov vidik vodenja. ​​

- Boljše bom razumel sodelavce​.

- Izboljšal bom vodstveni pristop.

- Sodelavci bodo aktivno sodelovali pri oblikovanju katkoročnih in dolgoročnih ciljev.

- Energijo in čas bom porabljal na ključnih nalogah, ki so bistvene za prihodnost podjetja.

Tomaž, Hidria AET d.o.o.

Seminar mi je ponudil celovit pregled področij, pomembnih za izboljšavo kulture vodenja v podjetju preko praktičnih primerov. Dobil sem veliko idej, ki jih bom uporabil v prodaji.

Tomaž, Amplexor d.o.o.

Odličen seminar, ki se tako obsežne stvari kot je management podjetja, loti izjemno strukturirano in organizirano. Ne le da nam je predavatelj predstavil razsežnosti posameznih področij, za vsako področje smo tudi dobili gradivo za lastno delo, tako da imamo celoten "insight".

Luka, BrightVisuals d.o.o.

Please reload