Splošni pogoji poslovanja

Center za odličnost v managementu, Evoli, (v nadaljevanju izvajalec) izvaja različne oblike storitev poslovnega svetovanja in izobraževanja, s katerimi uporabniki razvijajo svojo poslovno uspešnost. V nadaljevanju so pogoji izvajanja storitev, ki jih uporabniki izobraževanj in naročniki storitev sprejemajo z oddajo prijave ali potrditvijo ponudbe Evoli.

Storitve

 

Storitve so vse vrste dogodkov, storitev in seminarskega poučevanja in sodelovanja s pravnimi in fizičnimi osebami, zunaj lokacije naročnika ali izvajalca, na lokaciji naročnika, ali na lokaciji izvajalca.

 

Prijava na seminarje

 

Prijave sprejemamo do 7 dni pred dogodkom oziroma do zapolnitve predvidenega števila prostih mest.

 

Naročniki se lahko prijavijo z izpolnitvijo prijavnice preko spleta na www.evoli.si ali s posredovanjem pisne prijavnice preko elektronske pošte.

 

Število udeležencev

 

Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev dogodke izvajamo v primerno velikih skupinah. Zato je število udeležencev omejeno. V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih mest se lahko oblikuje čakalna lista, se spremeni datum ali lokacija izvedbe, ali omeji udeležba.
Udeleženci lahko pristopijo k seminarjem izključno po predhodnem izpolnjevanju pogojev, kot je oddana prijavnica s pravilnimi in celovitimi podatki o osebi (osebah), organizaciji, in drugimi podatki, ki jih je izvajalec zaprosil z namenom kakovostne in uspešne izvedbe storitev, in plačilu stroškov udeležbe, kjer je to predvideno.

 

Izvajalec si pridružuje pravico zavrniti udeležbo dogodkov osebam, ki niso predložile predvidenih podatkov, izpolnile pogojev za udeležbo, nimajo poravnanih finančnih obveznosti iz preteklosti, predstavljajo konkurenčno tveganje izvajalcu z izvajanjem enakih ali podobnih storitev, so plačilno nesposobne in v drugih primerih, o katerih odloča izvajalec.

 

Izvedba dogodkov

 

S potrditvijo prijavnice na seminar oziroma potrditvijo ponudbe za izvedbo storitev, se
naročnik obvezuje, da:

 

  • Bo vsebine uporabil za svojo osebno, poslovno in organizacijsko uspešnost na področjih, ki ne predstavljajo konkurenčne dejavnosti izvajalca.

  • Vsebin ne bo posredoval drugim osebam, ki niso pooblaščene za pregledovanje in uporabo vsebin izvajalca ali bi vsebine lahko same uporabile/posredovale za konkurenčno delovanje tretjim osebam.

  • Vsebin, modelov in konceptov ne bo uporabljal za pridobitno dejavnost s področja dejavnosti izvajalca, to je poslovno izobraževanje in svetovanje, razvoj informacijske tehnologije, drugo izobraževanje.

 

Izvajalec se s potrditvijo prijavnice na dogodek oziroma potrditvijo ponudbe za izvedbo storitev obvezuje:

 

  • Korektno, strokovno, vestno in kakovostno izvesti vsako storitev.

  • Poslovati in izvajati storitve v skladu z zakoni R Slovenije in EU in v tujini po zakonih države, v kateri se storitve izvajajo.

  • Zaščititi in strokovno upravljati vse podatke, posebej skrbno in skladno z zakonodajo ravnati z osebnimi podatki,

  • Prejete poslovne informacije, ki niso javno dostopni, obravnavati strogo zaupno ne glede na to, ali je bila izdana posebna izjava o varovanju podatkov ali ne,

  • Spoštovati zakonodajo s področja varovanja okolja, izvajati storitve in poslovati na način, ki najmanj obremenjuje naravno okolje.

 

 

Odpoved seminarjev

 

Zadnji rok za odjavo s strani naročnika je pet delovnih dni pred začetkom. V tem primeru kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 40 % kotizacije. Pri odjavah v roku 24 ur od začetka dogodkov ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Namesto neudeležbe dogodka se le tega lahko udeleži druga oseba, vendar po vnaprejšnjem obvestilu s strani naročnika.

 

Izvajalec si v vsakem primeru pridružuje pravico odpovedi storitev.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Izvajalec ravna z vsemi podatki v skladu z veljavno zakonodajo.


Izvajalec zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno shranjeval in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za strokovni razvoj, marketinške raziskave ter za predstavitev storitev Centra za odličnost v managementu, Evoli. Izvajalec ne bo brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, teh posredoval tretjim osebam.

 

Naročniki na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Naročnik in osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da izvajalec trajno ali začasno preneha zbirati in uporabljati njihove osebne podatke.

 

Zaključek

 

Ti pogoji poslovanja se lahko spremenijo brez vnaprejšnjih napovedi ali obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni na internetni strani podjetja Center za odličnost v managementu, Evoli, www.evoli.si.