EDINSTVENE REŠITVE

Rešite zahtevne izzive, dosežite merljive rezultate in ustvarite vodstvene sposobnosti, ki izboljšujejo vašo poslovno odličnost. 

Ocenjevanje in razvijanje področij voditeljstva, odnosov in kakovosti.

 

  • Merjenje čustvene inteligentnosti zaposlenih, timov in podjetja: PEQM, TEQM.

  • Merjenje voditeljstva: IAM, EnergyMeter.

  • Merjenje klime kakovosti: QualityClimate

Testiranje kandidatov pred zaposlitvijo, ob napredovanjih, kariernem usmerjanju, letnih razgovorih.

Merjenje, testiranje in analize poslovnega okolja našim partnerjem omogočajo celovito podporo poslovnemu razvoju in razvijanju konkunrečnih prednosti.

Več o testih in merjenju.

 

Izobraževalni programi za zaposlene, skupine, in celotno podjetja prinašajo svežino in navdih, s katerim pomagamom usmeriti vse v skupno smer, vzpostavimo predanost in prinesemo koncepte za uspešno vodenje na vseh ravneh. Naš pristop imenujemo Praktično vodenje, ker se usmerja na resnično življenje, kjer ne gre vse kot v literaturi.

Naši predavatelji so certificirani in izkušeni v različnih fazah življenjskega cikla podjeta, od ustanovitve naprej.

Mednarodne izkušnje z različnimi kulturami in strokovnimi skupinami dajejo pečat pri prenosu konceptov in modelov za uspešno vodenje.

Poizvejte več o naših programih.

 

Projekti uvajanja sprememb so pomemben korak, ki pomeni prelomnico v poslovnem življenju podjetja ali posameznega tima. Pomagamo vam, da je ta korak narejen odločno in samozavestno, ter da zajame vse ključne deležnike, ki morajo sodelovati za uspešno implementacijo.

V organizacije uvajamo voditeljsko kulturo Employeeship in odličnost menedžerskega  procesa podjetja. 

Skrbimo za usklajenost in povezanost sprememb z vašimi poslovnimi procesi, delovnimi mesti in sistemom upravljanja podjetja.

Pri projektih implmentacije prinašamo orodja, s katerimi so spremembe sistematične.

Več o Šoli praktičnega vodenja

 
 

Svetujemo pri povezovanju sprememb z organizacijskimi sistemi in politikami, ki omogočajo poslovno odličnost na posameznih ravneh vašega podjetja.

Pripravljamo predloge za izboljšave, ki jih podjetja morajo izvesti na drugih povezanih področjih.

Izvajamo redno spremljanje in izboljševanje za neprestani poslovni razvoj vaših oddelkov in skupin, s katerimi dosegate najboljše poslovne rezultate.