Vpišite rešitev, ki jo iščete:

Employeeship kultura

Kadar so v popotovanje k odličnosti aktivno vključeni vsi zaposleni, ima organizacija posebno obliko kulture: EMPLOYEESHIP.

Employeeship označujejo odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija
vseh zaposlenih.

Ljudje, ki izkazujejo Employeeship, izvajajo vedenje produktivnosti, vedenje odnosov, vedenje kakovosti. Kadar ljudje izkazujejo Employeeship ali zaposlenstvo, postanejo zaposljivi.

 

Koncept Clausa Møllerja, EMPLOYEESHIP, predstavlja edinstven, participativen pristop k menedžmentu.

Ocenjevanje

Ocenjevanje je močno orodje za ugotavljanje največjega potenciala za rast, določanje prednosti in slabosti ter ustvarjanje osnove za napredovanje.

 

S celostnim naborom orodij pomagamo na ravni razvoja posameznika, tima in podjetja določiti tista področja, na katerih se z osredotočenjem lahko dosežejo najbolji rezultati: produktivnost, razvijanje odnosov, lojalnost strank in odličnost storitev, managersko delovanje, vrednote podjetja in kultura.

 

Ocene zaposlenih, timov in organizacije dajejo informacije, ki lahko dramatično vplivajo na rezultate in delovanje.

Coaching

Razvijte svoje spretnosti za uspešno vodenje drugih in izvajanje strategij z osebnim mentorstvom. Sposobni in uspešni sodelujejo z drugimi, da skupaj razvijejo svoje prednosti s kombinacijo izzivov, coachinga in mentorstva.

Coaching pomaga vodjem poiskati svoje lastne spretnosti in prednosti, ter jih povezati z osebnim in poslovnim iniciativami. Coaching pomaga vodjem nadomestiti ugotovljene slabosti s sodelovanjem partnerjev in uporabo praktičnega vodenja za doseganje poslovnih rezultatov.

 

Coaching je fleksibilna in osebna metoda razvijanja vodstvenih kompetenc.

Center Evoli izvaja Executive Coaching & Mentoring, s katerim poveže široke mednarodne in lokalne izkušnje strokovnjakov na področjih razvoja vodenja, spreminjanja kulture, upravljanja komuniciranja, čustvene inteligence in uspešnosti organizacije.

Program vključuje:

  • Osebna motivacijska srečanja za oceno stopnje usposobljenosti

  • Izvedba strukturiranega izobraževalnega programa

  • Razvoj osebnega načrta in spremljanje rezultatov

  • Program coachinga za uresničitev uspešne poslovne strategije

 

Program je prilagodljiv vendar vedno zahteven. Udeleženec mora razvoj aplicirati skozi sprotno izvajanje rednih delovnih nalog. Rezultati vas bodo nagradili z navdušenjem, ker boste znanje spremenili v sposobnosti za doseganje poslovnih rezultatov z odličnim managerskim delovanjem. Executive Coaching & Mentoring podjetja Evoli je sodelovanje z nekom, ki je izkušen vodja in menedžer in ki razume praktičnost in zahteve poslovanja.

E-učenje

Z moduli e-učenja lahko izpopolnite lastne interne izobraževalne programe za razvoj zaposlenih neodvisno od zunanjih predavateljev. E-učenje je najbolj prilagojena oblika učenja managerskih veščin in praktičnega vodenja. Zaposleni lahko dostopajo do gradiva ob vsakem času in na vseh napravah. Po končanem učenju opravijo preverjanja in dobijo povratne informacije.

 

E-učenje spremljajo mentorji, ki vam posredujejo naloge in navodila za izvedbo ter z vami skrbijo za napredovanje v procesu skozi pripravljen načrt izobraževanja.

JellyTeam

Ustvariti Employeeship je enostavno z uporabo spletnega orodja JellyTeam, ki sodelovanje zaposlenih spremeni v prijaznost in pozornost za 11 dejavnikov Employeeship kulture. To so glavne vrednote, ki jih zaposleni pričakujejo v delovnih okoljih in pomenijo predanost za doseganje poslovnih rezultatov.

 

JellyTeam, orodje za pozornosti, vašemu podjetju pomaga nemudoma poiskati več pozitivnih dogodkov in vedenj zaposlenih. Zaposlene usmerja v deljenje pozitivnih spodbud med vsemi v podjetju. Zaposlenim daje povratno informacijo za razvoj ključnih področij in Employeeship vrednot. Vodjem pomaga, da so osredotočeni na pohvale in priznanja. Orodje pomaga meriti in izboljševati področja, ki so sicer pogosto nemerljiva in zato manj vidna pri reševanju izzivov in doseganju boljših rezultatov.