Produktivnost pomeni dodajati vrednost.

To je sposobnost podjetja, timov in vsakega posameznika za doseganje rezultatov, v poklicnem in zasebnem življenju.

Učni programi

 

Dostopajte do naših spletnih programov, s katerimi učite sebe in vaše zaposlene.

Knjige

 

Naročite knjige za razvoj timov, ljudi in organizacij v tiskani ali digitalni obliki.

Orodja & testi

 

Opravite teste in uporavite orodja  za merjenje in izboljševanje svojih spretnosti.

 

Premisliti moramo, katera sredstva lahko ljudje investirajo. Investirajo lahko denar ter znanje in spretnosti, ki jih imajo. Vendar pa vsakdo porablja tudi čas, ki ga prepogosto ne štejemo med resurse.

 

Menedžerji se zelo osredotočajo na to, kako porabljajo svoj čas v podjetju. Poglejte na čas s širšega zornega kota, s skupnega vidika drugih ljudi. Na primer, kako vsak v podjetju porablja svoj čas na delu in v zasebnem življenju zato, da doseže rezultate podjetja in za samega sebe.

 

To je pomembna vsebina za ves menedžment. Čas merimo v proizvodnih sistemih, pogosto pa ne merimo, kako ljudje porabljajo njihov čas. Izziv za vsako podjetje je vzpostaviti kulturo podjetja, ki jo označuje dobra uporaba časa - "kulturo časa".

Kultura časa ima veliko učinkov na organizacijo. Zaposlenim omogoča doseganje več rezultatov in vpliva na vedenje ljudi, njihovo motivacijo, samospoštovanje in njihovo raven kakovosti. Strankam veliko pove o podjetju in otežuje ali pomaga privabljati nove stranke. Neposredno je povezana s ponosom ljudi in s tem, kako vidijo svojo organizacijo ter njen sloves.​

Povezana je tudi z motivacijo. To pomeni, da lahko najdeš zadovoljstvo v tem, kar počneš, kar omogoča napredovanje. Veliko raziskav kaže, da je le 20 % ljudi naravno samo-motiviranih. Motivacija ostalih 80 % populacije je odvisna od tega, kako z njimi ravnajo drugi. To odkritje je veliko podjetij vodilo k uporabi motivacijskih programov, ker so napačno zaključili, da motivacijo zaposlenim lahko vcepijo. A motivacija prihaja iz notranjosti posameznika; nekdo vas je morda sposoben navdušiti, vendar vas nihče ne more motivirati.

 

Uresničevanje vizije

Od vizije do resničnosti. Določite vizijo in strateške cilje ter jih razdelite v cilje in aktivnosti za vsak tim in vse zaposlene. Naredite procese in delovne navade zaposlenih spet učinkovite ter načine za doseganje več vrednosti pri investiranju sredstev, časa in znanja uspešne.

Timeship

Timeship organizacije s kulturo časa tekmujejo s časom in s konkurenti. Osredotočajo se na aktivnosti, ki dodajajo vrednost, delajo na način, da se izogibajo izgubam, hitro odgovarjajo na spreminjajoče se zahteve in so sposobne hitro implementirati stvari. Čas uporabljajo kot konkurenčno prednost in orožje. Uvajajo kolektivno planiranje časa, skrajšujejo čas v vseh procesih in spremljajo čas, in ne le denar.

E-mail kultura

Naj e-pošta ne postane "uniči mi dan pošta". Dosežite, da e-maili delujejo za vas in ne proti vam. V večini podjetij e-maili, socialna omrežja, sms sporočila in mobilne naprave delujejo proti ljudem, in ne za ljudi. Nove zahteve digitalne družbe od vseh zahtevajo, da se na novo spoprimemo z neprekinjenim tokom dražljajev in informacij. Večina ljudi se odzove, brez da bi razmislili. Nekateri razmislijo, preden ukrepajo. In tretji se ne odzovejo, ampak postanejo žrtev poplave informacij.

Osebna organizacija

Prejeli boste uporabne nasvete in spoznali učinkovite tehnike o tem,  kako vzpostaviti red in sistem pri delu. Ustvarili boste pregled nad nalogami in aktivnostmi, vzpostavili sistem prioritet, učinkoviteje delegirali naloge in svoje delo naredili manj stresno.

Pridobili boste tudi pregled nad službenim in zasebnim življenjem, energijo ter samozavest in kreativnost pri svojem delu in vodenju tima. Vsebine seminarja so obvezna sestavina vsakega učinkovitega menedžerja.

Uspešno delegiranje

Veliko ljudi ne delegira nalog zaradi napačnega prepričanja, da so tudi drugi ljudje zelo zasedeni. V odličnih organizacijah je delegiranje resnično orodje za konkurenčnost in skupaj s spretnostjo uresničevanja naredi podjetje agilno in odporno na težave.

Najboljši menedžerji so sposobni delegirati veliko nalog in se osredotočiti na tiste, ki zaposlene utrjujejo v razvijanju podjetja in zadovoljevanju strank.

1 / 1

Please reload