Komplet 5 knjig za celostni razvoj podjetja

Knjige za izboljšanje kakovosti posameznikov, timov in podjetij - 10 %!

 

 

Ta knjiga govori o menedžmentu. Ne menedžmentu za menedžerje, ampak o menedžmentu za vsakogar. Knjiga ilustrira, kar je potrebno, da postanemo dobri zaposleni, in pokaže, kako energijo vseh usmeriti v preživetje in rast podjetja.

 

Knjiga vsebuje številna umestna vprašanja. Claus Møller se ne ustavi pri ugotavljanju problemov. Naredi predloge za rešitve. Skozi številne nazorne primere knjiga kaže, kako so lahko vsi zaposleni navdušeni za prevzemanje odgovornosti – da si upajo in jo želijo. To je edinstven, nov koncept: »Employeeship«, ki predstavlja posebno, osebno predanost za uspešnost organizacije.

 

 

Delo s srcem govori o doseganju boljših rezultatov za posameznike, time in organizacije. Govori o izboljšanju delovanja organizacij. 

 

Knjiga je je oblikovana tako, da bralca popelje skozi osnovno razumevanje, kaj je čustvena inteligentnost, zakaj je pomembna za posameznika in organizacijo in kako jo izboljševati ter uporabljati na delovnem mestu.

 

Delo s srcem drugim znanim pristopom čustvene inteligentnosti dodaja pionirski koncept »organizacijske čustvene inteligentnosti«, s čimer organizacijam pomaga čim bolje uporabiti talente vseh sodelujočih, krepiti človeški kapital in ustvarjati boljše končne rezultate.

 

 

Veliko knjig na trgu uči, kako programe za osebno učinkovitost (MS Outlook, Lotus Organiser, … ) uporabljati s tehničnega vidika: kako ustvariti nalogo, narediti sestanek, poslati e-pošto.

 

Ta knjiga prinaša mnogo idej in nasvetov, kako moderna programska orodja združiti s principi za doseganje rezultatov na vseh področjih življenja – osebno in v poslu, ter tako uporabljati orodja za uresničevanje principov menedžmenta, produktivnosti in uspešnosti.

 

 

Doseganje zvezd je vir navdiha in daje menedžerjem in članom tima praktično pomoč za razvijanje timske kakovosti in prispeva k uspešnosti organizacije in tima.

 

Ta knjiga je za vsakogar v organizaciji:

- Menedžment organizacije lahko s spremljanjem in razvijanjem timske kakovosti pridobi pomoč za navdihovanje vodij timov pri njihovem delu. Menedžerji dobijo orodje za primerjanje delovanja in klime kakovosti v vseh timih v organizaciji.

- Vodje timov dobijo navdih in konkretna orodja za načrtovanje in izpolnjevanje zahtev in pričakovanj do tima in za doseganje predanosti procesu kakovosti vseh ter izboljševanje klime kakovosti v timu.

- Vsi zaposleni lahko najdejo navdih in pomoč za razumevanje svoje lastne vloge v procesu kakovosti ter tako prispevajo k razvijanju kakovosti tima.

 

 

Pritožba je darilo je edinstven koncept in praktično orodje za zagotavljanje zadovoljstva strank, ki je odločilno za prihodnost organizacije.

 

Primerno reševanje pritožb je prvi pogoj za povrnitev zaupanja nezadovoljnih strank v organizacijo – in lahko celo vodi do še večje lojalnosti strank.

 

Pritožba je darilo nudi zlata pravila in praktične rešitve za reševanje ustnih in pisnih pritožb. Knjiga tudi nudi navdih in natančne predloge o tem, kako lahko organizacija razvija in uvede uspešno politiko reševanja pritožb, saj vsebuje orodje za anketiranje in razvijanje kulture pritožb v organizaciji.

 

DDV je že vštet v ceno.

    €145,00 Regular Price
    €130,50Sale Price