Graditi in vzdrževati odlične odnose z vsemi deležniki

pomeni postaviti ljudi na prvo mesto, pred sisteme, naprave in tehnologijo.

Učni programi

 

Dostopajte do naših spletnih programov, s katerimi učite sebe in svoje zaposlene.

Knjige

 

Naročite knjige za razvoj ljudi, timov in organizacij v tiskani

ali digitalni obliki.

Orodja & testi

 

Opravite teste in uporabite orodja za merjenje in izboljševanje svojih spretnosti.

Odnosi so povezani z vzpostavljanjem dobrih odnosov z ljudmi, ki so pomembni v našem življenju in z ustvarjanjem dobrega odnosa s samim seboj. Vedeti moram, kdo sem in kako delujem najboljše, zato da imam samospoštovanje in sprejemanje samega sebe.

 

Razumeti moram tudi druge ljudi, še posebej deležnike, ki mi lahko »pomagajo ali nagajajo«: svojo družino, prijatelje, zaposlene,  medije, vse, ki lahko vplivajo na mojo prihodnost.

Gradnja odnosov je postavljanje ljudi na prvo mesto – pred sisteme, stroje in tehnologijo. Podjetja želijo privabljati in izbrati dobre in usposobljene ljudi, jih zaposliti in navduševati, da bi delali po svojih najboljših močeh.

 

Organizacije z dobrimi odnosi gradijo in izvajajo vrednote in principe, ki spodbujajo odgovornost, lojalnost, iniciativnost, timski duh in pozitivno energijo.

 

Gradnja dobrih odnosov v organizaciji pomeni oblikovanje organizacijske kulture, ki jo predstavljajo odprtost, iskrenost in medsebojno zaupanje med menedžmentom in zaposlenimi, člani timov in med timi v organizaciji. Kulture, ki privablja in ohranja prave investitorje in dobavitelje.

 
 

Delo s srcem

Spoznali boste osnovno razumevanje čustvene inteligentnosti posameznika in organizacije. Dobili boste predloge, kako izboljšati osebno čustveno inteligentnost in kako jo uporabite kot vodja skupine, oddelka ali projekta.

Timska EI

Kot lahko govorimo o osebni čustveni inteligentnosti, lahko govorimo tudi o čustveni inteligentnosti tima. Timsko čustveno in socialno življenje je podobno posameznikovemu. Timi lahko izboljšajo svojo čustveno in socialno kompetentnost tako, da delujejo pri petih osnovnih področjih čustvene inteligentnosti, ki veljajo tudi za posameznike.

Organizacijska EI

Ukvarjanje z organizacijsko čustveno inteligentnostjo bo vaši organizaciji omogočilo izkoristek nadarjenosti vseh ljudi in zvišanje vrednosti človeškega kapitala. Dobili boste navdih, navodila in metode, ki jih lahko uporabite za povečanje organizacijske čustvene inteligentnosti in razvijanje človeškega kapitala.

Združevanje kultur

Vsaka velika organizacijska sprememba zahteva visoko osebno, timsko in organizacijsko čustveno inteligentnost. Spoznajte načela, ki bi jih morali upoštevati pri vseh velikih spremebah in se izognite negotovosti, nedokončanim ugotovitvam in neodgovorjenim vprašanjem.

Združevanje generacijskih razlik

Spoznajte povojne generacije, ki se v smislu vrednot zelo razlikujejo od prejšnjih generacij. Ugotovite kako lahko premostite generacijske razlike in ustvarjate organizacijsko kulturo "mi", namesto "mi/oni".

1 / 1

Please reload