Testi in orodja za merjenje čustvene inteligentnosti, odnosov, kakovosti in voditeljstva.

Test osebne čustvene inteligentnosti PEQM (TM)

PEQM je orodje za osebni razvoj zaposlenih in zaposlovanje pravih ljudi na prava delovna mesta. Sestavljata ga knjiga Delo s srcem in test, s katerim natančno ocenjujete čustveno inteligentnost osebe znotraj 15 komponent EI.

Merilec neopredmetenih sredstev IAM (TM)

 

Orodje za ustvarjanje vrednosti z neopredmetenimi sredstvi podjetja.

Z uporabo testa neopredmetenih sredstev boste lahko izmerili učinkovitost neopredmetenih sredstev, analizirali, kako uspešna so ta sredstva, jih razvijali in upravljali.

 

Izboljšali boste delovanje organizacije z osredotočenjem na področja, kjer se pokaže razkorak med idealno in trenutno situacijo. Izmerili boste odnose, uporabo znanja, voditeljstvo, kulturo in vrednote, sloves, zaupanje, uporabo spretnosti in kompetentnost ljudi, procese in sisteme oddelkov.

Za več informacij o Merilcu neopredmetenih sredstev IAM nas kontaktirajte

EnergyMeter Merilec Employeeship vedenja in organizacijske kulture

Kadar mobilizirate vso svojo energijo in jo uporabite pozitivno v najboljšem interesu podjetja in sebe samega, izkazujete vedenje, ki ga imenujemo Employeeship. Podjetje, ki ima toliko energije, da zagotovi ne le preživetja, ampak razvoj, imenujemo Employeeship podjetje.

Merilec energije sestavljajo trije kazalniki:

  • Osebni Energy meter
    ​Orodje za ocenjevanje in razvoj osebnega Employeeship odnosa in vedenja.

  • Timski Energy meter
    Orodje za analiziranje in razvijanje Employeeship kulture v oddelku ali celotni organizaciji.

  • Organizacijski Energy meter
    Orodje za merjenje uspešnosti okolja v podjetju, sistemov in politik, ki spodbujajo ali omejujejo zaposlene za izkazovanje Employeeshipa.

Test timske čustvene inteligentnosti TEQM (TM)

 

Test timskega EQ profila je orodje, ki meri in razvija čustveno inteligentnost tima in celotne organizacije. Sestavljata ga test in delovni priročnik za napredovanje v skupni čustveni inteligentnosti tima.

Za več informacij o Testu timske čustvene inteligentnosti nas kontaktirajte