Kakovost pomeni ustvarjanje lojalnosti strank: da se vrnejo zadovoljne stranke in ne njihove pritožbe.

Učni programi

 

Dostopajte do naših spletnih programov, s katerimi učite sebe in vaše zaposlene.

Knjige

 

Naročite knjige za razvoj ljudi, timov in organizacij v tiskani ali digitalni obliki.

Orodja & testi

 

Opravite teste in uporabite orodja za merjenje in izboljševanje svojih spretnosti.

 

Kakovost je storitvena kultura, ki privablja in ohranja stranke podjetja.

 

Kakovost govori o lojalnosti strank. Podjetja želijo, da se ponovno vrnejo kupci  in ne proizvodi, ki so jim bili poslani. Gre za način, kako graditi poslovno znamko in zagotavljati, da vsi ljudje v podjetju čutijo, da lahko vplivajo na sloves in podobo organizacije. Kakovost pomeni poskrbeti, da zaposleni v podjetju vsako stvar naredijo s tem v mislih.

Ljudje morajo biti znamka podjetja, in ne v nasprotju z njo: vsi o podjetju govorijo prijetno, so zvesti in dajejo predloge za izboljšave. Vse to je kakovost.

Osnova za kakovost v organizaciji je kakovost ljudi, njihova osebna kakovost. Ti morajo postaviti in doseči standarde kakovosti, ki jih pričakujejo stranke.

 

Standarde morajo postaviti tudi za svoje time in oddelke, kjer delajo, ter zagotoviti, da poslovni procesi delujejo, kot je potrebno.

 

Končno morajo skupaj delovati tudi vsi oddelki in se srečati v skupen tim podjetja, ki gradi prepoznavnost in sloves organizacije. Gre za razvijanje kulture kakovosti, ki je pogosto sen mnogih menedžerjev: kako ljudje obravnajo stranke v trenutkih resnice, ravnajo s pritožbami, presegajo pričakovanja in zahteve strank in pozitivno vplivajo na prihodnost podjetja.

Spoznajte naše programe o kakovosti

 

Osebna kakovost

Vsebina dopolnjuje in nadgrajuje vpeljane certificirane sisteme kakovosti v organizaciji s priporočili in napotki za razvoj človeške plati kakovosti. Z razvijanjem človeške plati kakovosti boste našli pot do zadovoljstva in lojalnosti uporabnikov, in celo do zadovoljstva in motivacije zaposlenih.

Doseganje zvezd

Program se osredotoča na področje uspeha, to je kakovost - in na posebno vrsto kakovosti, ki jo izvaja tim. Dobili boste dve orodji: "Zvezdna kakovost" in "Klima kakovosti". Vsako od teh orodij je praktičen in hitro delujoč načrt, s katerim menedžment določi področja, v katerih je potrebna sprememba ali podrobnejša analiza situacije. Skupna uporaba obeh orodij daje organizaciji uspešen sistem za zgodnja opozorila in je zato lahko zelo dobičkonosna za organizacijo.

Pritožba je darilo

Program Pritožba je darilo vas bo usmeril k pozitivnemu ravnanju s pritožbami in vam pokazal, kako s strankami ustvariti boljše odnose, tudi kadar so bile te nezadovoljne. Tako jim boste povrnili zadovoljstvo, ohranili zaupanje in jih spremenite v ambasadorje dobre volje. Seznanili se boste z metodami in orodji, ki spreminjajo negativne situacije v pozitivne.

Osebna garancija

Osebna garancija je koncept, ki ga lahko enostavno, hitro in brez velikih vlaganj vpeljemo v vsak oddelek, tim in organizacijo. Osebna garancija pomeni,  da oseba, ki je opravila storitev ali nalogo, garantira za kakovost izvedbe. Koncept osebne garancije je dragocen dodatek k vpeljanim sistemom kakovosti v vsaki organizaciji.

Proces lojalnosti uporabnikov

Za vsako organizacijo je izziv, kako navdihovati zaposlene, da prispevajo k uspešni uresničitvi procesa lojalnosti uporabnikov. Proces lojalnosti uporabnikov deluje, kadar vsi v organizaciji stremijo k doseganju in preseganju pričakovanj notranjih in zunanjih uporabnikov, s čimer ustvarijo in obdržijo njihovo lojalnost.

1 / 1

Please reload