Ustvarite kulturo zavzetosti s projektom Employee Experience

Z njim boste spremenili način vedenja menedžerjev – in ustvarili učinkovitejše zaposlene!

​Celostno spreminjanje načina vodenja ljudi s pomočjo 6-dnevnega seminarja, orodij, e-programov ter absolutne podpore podjetja CMC.  

Kaj pridobite:

 • Znanja o uporabi posodobljenih načinov vodenja ljudi s pristopi in resursi za hitro napredovanje.

 • Nabor potrebnih sprememb in orodij, ki jih podjetja potrebujete v skladu z novostmi in trendi v preteklih letih.

 • Ustvarjanje kulture predanosti in zavzetosti zaposlenih.

"Če želite dvigniti podjetje na nivo višje – investirajte v program CMC."

Robert Zorjan, TIK d.o.o.

Do predanih in zavzetih zaposlenih, ki delajo po najboljših močeh, vas ločijo le 4 koraki.

1 Seminar Praktičnega vodenja

 • 6-dnevni seminar o razvoju poslovne odličnosti.

 • Prenos znanja in praks za vodenje na vodje timov.

 • Izdelava načrta za implementacijo.

3 Mentorstvo in svetovanje CMC

 • 6-mesečno spremljanje podjetja. 

 • Svetovanje skozi preobrazbo vodij.

 • Mentorstvo ob spreminjanju timov in vedenja zaposlenih.

 • Pomoč ob spremembah načrta za implementacijo. 

2 Orodje JellyTeam za spremljanje KPI

 • Individualno spremljanje ciljev in mejnikov v timih (OKR - Objectives and Key Results).

 • Merjenje eNPS izkušnje zaposlenih.

 • Merjenje vrednot pri zaposlenih in timih.

4 E-programi in orodja za lažji prenos znanj

 • Podpora pri prenosu znanja iz vodij na podrejene z uporabo e-programov za Praktično vodenje.

 • Podpora pri prenosu znanj z uporabo diagnostičnih orodij PEQM, Energy Meter in MoodMeter.

Dodajte vrednost svojemu podjetju in postanite konkurenčnejši s pomočjo programa Employee Experience!