Najboljša izkušnja zaposlenih s programom Employee Experience

 

Spremenite način vedenja menedžerjev in ustvarite učinkovitejše zaposlene!

Koristi udeležbe

Povečanje produktivnosti do 37,4 %.

 

Zmanjšanje izmeta procesov do 45 %.

 

Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih do 20 %.

 

Povečanje zadovoljstva uporabnikov do 15 %.

*Po izkušnjah s skupinami v programu Employee Experience v letu 2017.

MNENJA UDELEŽENCEV

"Program priporočam vsem, ki si želijo ali potrebujejo več znanja na področju menedžmenta, vodenja podjetja, kakovosti in uspešnosti. Vsebine bodo pripomogle pri mojem delu na vseh področjih - tako na osebni ravni v podjetju kot na timski ravni, in tudi v vlogi vodje."

 

Polona, Pulmodata d.o.o.

"Po seminarju bomo jasno definirali cilje, odgovornosti za cilje, naredili "dvovrečarje" in krepili skupni timski duh v podjetju - naredili predane zaposlene, ki so ponosni, da so del našega tima. Želim si, da bi se čim več kolegov s Pošte udeležilo tega programa, ker je več kot koristen. "

Urška, Pošta Slovenije d.o.o.

"Veselim se praktične pomoči v podjetju. Če želite dvigniti podjetje na višji nivo, investirajte v program CMC."

 

Robert, Tik d.o.o.

Prejmite več informacij
o programu Employee Experience! 

​Celostno spreminjanje načina vodenja ljudi s pomočjo orodij, e-programov ter absolutne podpore podjetja CMC.  

Kaj pridobite?

 • Znanja s področja praktičnega vodenja in menedžerskega vedenja ter odličnosti vodenja ljudi - s pristopi in resursi za hitro napredovanje.
   

 • Nabor potrebnih sprememb v timih in orodja za integracijo, ki jih podjetja potrebujete v skladu z novostmi in trendi v digitalizaciji.

 • Ustvarjanje kulture predanosti in zavzetosti zaposlenih z merjenjem in poročili v resničnem času.

Do predanih in zavzetih zaposlenih, ki delajo po najboljših močeh, vas ločijo le 4 koraki.

1

Praktično vodenje

 • 6-dnevni seminar o razvoju poslovne odličnosti.

 • Prenos znanja in praks za vodenje na vodje timov.

 • Izdelava načrta za implementacijo.

3

Orodje JellyTeam

 • Individualno spremljanje ciljev in mejnikov v timih (OKR - Objectives and Key Results).

 • Merjenje eNPS izkušnje zaposlenih.

 • Merjenje vrednot pri zaposlenih in timih.

2

Mentorstvo in svetovanje 

 • 7-mesečno spremljanje podjetja. 

 • Svetovanje skozi preobrazbo vodij.

 • Mentorstvo ob spreminjanju timov in vedenja zaposlenih.

 • Pomoč ob spremembah načrta za implementacijo. 

4

E-programi in orodja 

 • Hitrejši prenos znanj iz vodij na podrejene z uporabo e-programov za Praktično vodenje.

 • Lažji razvoj timov z uporabo diagnostičnih orodij PEQM, Energy Meter in MoodMeter.

"Znanje, pridobljeno na tem seminarju, lahko primerjamo celo z enim letom obiska katere od smeri poslovnih šol." 

Denis, Mahle Letrika Bovec d.o.o.

Dodajte vrednost podjetju in postanite konkurenčnejši s programom Employee Experience!
Zaupajte nam vaš kontakt in dogovorimo se za sestanek.

Copyright © 2018 Claus Møller Consulting