Uresničevanje vizije

Timeship

E-Mail kultura

Upravljanje s časom z
uporabo opreme Outlook,...

Osebna organizacija

Uspešno delegiranje

Uresničevanje vizije

Od vizije do resničnosti. Določite vizijo in strateške cilje in jih razdelite v cilje in aktivnosti za vsak tim in vse zaposlene. Naredite procese in delovne navade zaposlenih spet učinkovite in uspešne načine za doseganje več vrednosti pri investiranju sredstev, časa in znanja.

Timeship

Timeship organizacije, s kulturo časa, tekmujejo s časom in konkurenti. Osredotočajo se na aktivnosti, ki dodajajo vrednost, delajo na način, da se izogibajo izgubam, hitro odgovarjajo na spreminjajoče se zahteve in so sposobne hitro implementirati stvari. Čas uporabljajo kot konkurenčno prednost in orožje. Uvajajo kolektivno planiranje časa, skrajšujejo čas v vseh procesih in spremljajo čas in ne le denar.

E-mail kultura

Naj e-pošta ne postane "uniči mi dan pošta". Naredite, da e-maili delujejo za vas in ne proti vam. V večini podjetij e-maili, socialna omrežja, sms sporočila in mobilne naprave delujejo proti ljudem in ne za ljudi. Nove zahteve digitalne družbe od vseh zahtevajo, da se na novo spoprimemo z neprekinjenim tokom dražljajev in informacij. Večina ljudi se odzove, ne da razmislijo. Nekateri razmislijo, preden ukrepajo. In nekateri se ne odzovejo, ampak postanejo žrtev poplave informacij.

1 / 2

Please reload

S progami izboljšate naslednja glavna področja uspešnosti:
 
Produktivnost
Odnosi
Kakovost
Management
Voditeljstvo

Oblikovanje kulture

Organizacijska EI

EI vodenje

Združevanje kultur

Timska EI

Premoščanje generacijskih kultur

Delo s srcem

Uspešna inteligentnost

Oblikovanje kulture

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Organizacijska EI

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

EI vodenje

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

1 / 3

Please reload

Proces lojalnosti uporabnikov

Postavljanje ljudi na prvo mesto

Pritožba je darilo

Doseganje zvezd

Osebna kakovost

Osebna garancija

 

Proces lojalnosti uporabnikov

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Postavljanje ljudi na prvo mesto

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Pritožba je darilo

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

1 / 2

Please reload

Menedžerski proces

Postavljanje in doseganje ciljev

Poslovno odločanje

Učinkovito sporazumevanje

Teamship

 

Menedžerski proces

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Postavljanje in doseganje ciljev

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Poslovno odločanje

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

1 / 2

Please reload

Employeeship

Praktično vodenje

Master of Practical Leadership

Vrednotenje neopredmetenih sredstev

 

Employeeship

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Praktično vodenje

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Master of Practical Leadership

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

1 / 2

Please reload