7 stvari za »svežo kri« v podjetju​

Tega ne morete narediti med počitnicami, ampak takoj, ko se vrnete

Najprej si vzemite počitnice, in nato ...

 

Ne govorim o denarju podjetja, ampak o tistih, ki ga ustvarjajo – o zaposlenih. Pripeljati svežo kri v podjetje pogosto pomeni, da poiščete nove zaposlene. Če bi bilo le mogoče, naj bodo mladi, in tako naprej.

 

Ampak sveža kri podjetja so lahko tudi sedanji zaposleni, če le niso preveč utrujeni, ampak odločeni zares uporabiti svoje spretnosti, znanje in ustvarjalnost v najboljšem interesu svojega podjetja.

 

Koliko takšnih sodelavcev bi našteli vi in jih dali v to kategorijo? Že veste, kaj boste storili, ko se vrnete in se z vsemi spet srečate po počitnicah? Sveža kri so sodelavci, ki znajo in hočejo delati po najboljših močeh, in so zato predani. Naloga podjetja je, da pripravimo najboljše okolje, v katerem zaposleni lahko uspevajo.

 

Tukaj je nekaj najboljših predlogov, ki spremenijo okolje za zaposlene.

 

Poslanstvo in vizija podjetja​

Opišite svoje podjetje, svoj dolgoročni razlog za obstoj na način, ki bo lahko razumljiv in smiseln za vsakogar. Enostavno povejte, zakaj bi nekdo plačal za obstoj vašega podjetja. Nato enako enostavno in jasno določite glavni, pomemben in ambiciozen cilj, ki je kot želeno stanje čez določen čas.

 

Organizacija in kultura​

Jasno razporedite odgovornost v svoji organizaciji, kdo je odgovoren za kaj in komu poroča. Kakorkoli je moderno, da delamo v dinamičnih 'start-up' okoljih, pa je treba imeti odgovornosti znane predvsem zato, da vsakdo pozna glavna področja odgovornosti drugih sodelavcev. To ni hierarhija, ampak temu pravimo preglednost.

 

Brez preglednosti in jasnih odgovornosti tudi ne more nastati zaupanje med sodelavci in 'mi' tim, skupen tim med vsemi timi v organizaciji. Težko je tudi nagraditi prave time in sodelavce, ne da bi vedeli, kdo je prevzel več odgovornosti, in kdo se je uspel tiho izogniti odgovornostim.​

Aleš Trunk (ales.trunk@evoli.si) je ustanovitelj in direktor Evoli, Centra za odličnost v managementu, ki razvija management, produktivnost, odnose in kakovost v podjetjih. Evoli je partner svetovalne družbe Claus Møller Consulting. Za več pomembnih vsebin sledite povezavi in spremljajte Evoli na omrežju LinkedIN, Twitter in Facebook ter bodite obveščeni z EvoliNFO novičkami

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Želite prebrati še drugi del članka o

ustvarjanju »sveže krvi« v podjetju?

Kakovost in učenje cele organizacije

Se še spomnite, kako pomembno je bilo omeniti učeče se organizacije – nekaj let nazaj. Danes o tem skoraj nihče več ne govori, kot da ne bi bilo več pomembno, ali kot da nas je digitalizacija prehitela in je prišla na prvo mesto.

 

Spodbudite učenje drug od drugega na način, da vsi sodelujejo pri pripravi vsebin za izobraževanje in vsi vedno sodelujejo pri njihovem poslušanju. Danes lahko vsak v enem tednu spozna in nauči nekaj s svojega področja druge ljudi v timu.

 

Če ni nobene novosti, je nekaj narobe. Tako kot se spreminjajo in rastejo pričakovanja uporabnikov, mora rasti tudi kompetentnost podjetja v strokovnem in v splošnem smislu. Tudi kakovost ljudi in njihova kompetentnost morata rasti, zato postavite nekaj standardov na tem področju in sodelavce navdušite, da bodo sodelovali.

Zdaj premislite o naslednjem vprašanju. Kako pomembno je za vas, da imate vedno »sveže« zaposlene, ki vsak mesec:

  1. Postavijo in spremljajo svoje cilje sami in jih vedno ne dosežejo, ampak z veseljem zgrešijo, ker so cilji preprosto preveč izzivalni?​​​​

  2. Poznajo svoja področja odgovornosti in poznajo odgovornosti drugih ter vedo, katere naloge morajo imeti prioriteto in jih ne izgubijo izpred oči?

  3. Opazijo svoje sodelavce, ko delajo dobro, jih nagradijo s pozornostjo, pohvalo ali priznanjem, ter gradijo predanost in ponos v timu?

  4. Skrbijo za odlično izkušnjo zaposlenih in nagradijo, ne samo strokovne uspehe, ampak tudi mehka področja delovanja in vedenja?

 

 

Če je odgovor, da je to za vas pomembno ali zelo pomembno, potem predlagam, da ta članek spravite na določeno mesto in ga po svojem dopustu ponovno preberete, in se odločite, kje boste začeli. Repertoar orodij in pripomočkov, ki jih imate na zalogi, je zelo velik, ampak vsi so povezani z njihovo uporabo v timu.

Sistem in stil vodenja

Osredotočite se na pomembne stvari, ki vodijo podjetje do zastavljenega glavnega cilja, in se izognite vsem drugim aktivnostim. Opredelite ključna področja in cilje v timu ter avtoriteto za odločanje dajte ljudem, ki so najbliže uporabnikom, vendar samo, če so sposobni in pripravljeni delati po najboljših močeh.

 

Zaposlene povabite, da sodelujejo v dialogu in povedo, kaj želijo doseči. Večino strategije znajo postaviti sami in nato zanjo prevzeti odgovornost in iniciativnost. Vodje si bodo zaslužili več zaupanja in spoštovanja zaposlenih zaradi svojih kompetenc in človeških spretnosti.

 

Kadrovske politike in zaposlitve

Postavite nekaj pravil in politik na področju splošnih vsebin za razvoj zaposlenih, njihovo delovanje in reševanje problemov. Imate pravila o tem, kakšni zaposleni so v vašem podjetju »dobri« zaposleni?

 

Vedno ni treba pisati novih papirjev in pravilnikov. Treba pa je čim pogosteje z zaposlenimi govoriti o pričakovanjih med zaposlenim in podjetjem, v obeh smereh.​

Nagrade, priznanja in napredovanja

80 % zaposlenih pove, da ne prejmejo dovolj pozornosti ali priznanj svojih nadrejenih. Poleg nagrajevanja poslovnih dosežkov in ciljev kot spontan vsakdanji del skupnega življenja v podjetju naredite tudi nagrajevanje poslovnega vedenja.

 

Le tako boste lahko našli sodelavce, ki znajo in hočejo delati po svojih najboljših močeh, ter jih pripravili za nove odgovornosti, svobodno delovanje in nove izzive. Pomagajte jim osebno rasti, medtem ko opravljajo svoje delo in ko istočasno raste tudi podjetje.

 

Notranja komunikacija in sistem informiranja

Da kdorkoli lahko vpraša karkoli? V resnici v podjetjih v Sloveniji nihče raje nič ne vpraša, ampak vsi počakajo, da vodja pove svoje. Zaposlenim povejte o zadovoljstvu strank, o zadovoljstvu zaposlenih, o položaju na trgu, govorite o ljudeh, o njihovi energiji in predanosti rezultatom podjetja.